آکشناتا

برلین | آلمان
مقایسه
حراج های گذشته

هنر معاصر و پساجنگ
برلین
29 دی 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر
برلین
8 مهر 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر تمثیلی قرن 20ام و 21ام
برلین
21 تیر 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
آثار هنری دوره‌ی پساجنگ
برلین
15 بهمن 1394
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €27,500
30,713 دلار آمریکا
هنر مدرن
برلین
21 دی 1394
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
100 شاهکار
برلین
16 آذر 1394
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €32,350
35,163 دلار آمریکا
China Now! and Asian Contemporary Art
برلین
13 آذر 1394
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا