بلومزبری

لندن | بریتانیا
مقایسه
حراج های گذشته

Fine art
لندن
14 آذر 1397
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £400
506 دلار آمریکا
Photo Opportunities
لندن
12 بهمن 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
Fine Photographs
لندن
29 مهر 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
The Photographs Sale - Session I
لندن
11 آذر 1389
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £500
781 دلار آمریکا