بونامز

لندن | بریتانیا
مقایسه
حراج های گذشته

هنر بلژیکی و معاصر
بروکسل
28 خرداد 1403
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €3,200
3,437 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
16 خرداد 1403
24 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
36 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
48
فروخته نشده
مجموع فروش ها £2,453,536
3,113,308 دلار آمریکا
خیریه ونیز فمیلی کلینیک آرت واک آنلاین
لس آنجلس
30 اردیبهشت 1403
مجموع فروش ها $0
عکس‌ها
نیویورک
17 فروردین 1403
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $28,160
هنر پساجنگ و معاصر آنلاین آنلاین
نیویورک
25 بهمن 1402
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر خاورمیانه‌ آنلاین
لندن
24 بهمن 1402
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £10,624
13,401 دلار آمریکا
هنر بلژیکی و معاصر
بروکسل
19 آذر 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,000
2,153 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
24 آبان 1402
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £325,900
404,744 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه‌ آنلاین
لندن
13 شهریور 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £4,160
5,253 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
3 خرداد 1402
42 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
30 فروخته شده
در بازه برآوردها
12
فروخته نشده
مجموع فروش ها £3,297,242
4,100,537 دلار آمریکا