بونامز

مقایسه
حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
3 خرداد 1402
42 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
30 فروخته شده
در بازه برآوردها
12
فروخته نشده
مجموع فروش ها £3,297,242
4,100,537 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر آنلاین
20 بهمن 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه آنلاین
لندن
11 بهمن 1401
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £39,015
48,167 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل بغدادیات - بخش سوم
لندن
2 آذر 1401
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها £100,575
121,175 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر
نیویورک
25 آبان 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $78,500
آثار چاپی و چندنسخه‌ای مدرن و معاصر
نیویورک
10 آبان 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $4,080
آثار کشف‌شده‌ی مارکو گریگوریان آنلاین
نیویورک
20 خرداد 1401
21 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها $1,057,935
زیگفرید و روی اساتید ناممکن
لس آنجلس
18 خرداد 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $19,125
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل گنجینه‌های نیل
لندن
3 خرداد 1401
22 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
28 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
23
فروخته نشده
مجموع فروش ها £2,073,060
2,728,429 دلار آمریکا
شرمن | 100
ملبورن
21 اردیبهشت 1401
مجموع فروش ها $0