بونامز

حراج های گذشته

آثار کشف‌شده‌ی مارکو گریگوریان آنلاین
نیویورک
20 خرداد 1401
21 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها $1,057,935
زیگفرید و روی اساتید ناممکن
لس آنجلس
18 خرداد 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $19,125
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل گنجینه‌های نیل
لندن
3 خرداد 1401
22 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
28 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
23
فروخته نشده
مجموع فروش ها £2,073,060
2,728,429 دلار آمریکا
هنر اسلامی و هندی
لندن
9 فروردین 1401
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ
لس آنجلس
29 بهمن 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $31,563
فروش آنلاین هنر خاورمیانه آنلاین
لندن
20 بهمن 1400
25 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
30 فروخته شده
در بازه برآوردها
8 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
46
فروخته نشده
مجموع فروش ها £230,122
315,712 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل بغدادیت بخش دوم
لندن
26 آبان 1400
39 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
31 فروخته شده
در بازه برآوردها
22
فروخته نشده
مجموع فروش ها £2,439,434
3,362,418 دلار آمریکا
حراج آنلاین هنر خاورمیانه شامل آثاری از کلکسیون ساعتچی آنلاین
لندن
21 مرداد 1400
7 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
27 فروخته شده
در بازه برآوردها
19 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
21
فروخته نشده
مجموع فروش ها £240,699
334,723 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل بغدادیت
لندن
12 خرداد 1400
49 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
28 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
25
فروخته نشده
مجموع فروش ها £3,060,659
4,278,249 دلار آمریکا
روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
20 اسفند 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
32
فروخته نشده
مجموع فروش ها £16,072
22,416 دلار آمریکا