کُتونه آکشنز

نیویورک | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

هنر زیبا، عتیقجات و ساعت‌ها
نیویورک
27 شهریور 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $23,000