حراج هنر زیبا، عتیقجات و ساعت‌ها


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $2,000
بیشینه برآورد $4,000
مجموع فروش $23,000
میانگین ارزش آثار $23,000
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنرهای زیبا و دیزاین مهم
نیویورک
17 اردیبهشت 1403
$15,000 - $25,000

برآورد فروش

فروش فوق‌العاده دارایی بهاره
نیویورک
20 فروردین 1403
مجموع فروش ها $0
فروش دارایی آوریل 2024
نیویورک
19 فروردین 1403
مجموع فروش ها $0