کرِیت + مولر

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

مجسمه، هنر معاصر، هنر آفریقایی
11 آذر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €3,500
3,977 دلار آمریکا
هنر معاصر
19 اسفند 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا