دوروتیوم

وین | اتریش
مقایسه
حراج های گذشته

هنر معاصر 2
10 آذر 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر 2
11 آذر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر 1
10 آذر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €58,278
67,514 دلار آمریکا
Contemporary Art II
6 آذر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
چاپ‌ها و چندنسخه‌ای‌ها
15 مهر 1399
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
چاپ مدرن و معاصر
25 اردیبهشت 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر، بخش 2
13 خرداد 1395
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €9,000
10,000 دلار آمریکا
هنر معاصر - بخش 2
7 آذر 1392
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
حراج پاییزه
24 آبان 1391
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €1,880
2,380 دلار آمریکا
نقاشی‌های قرن 19ام
19 آبان 1390
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا