دُیل

نیویورک | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

هنرهای زیبا، عکس‌ها
نیویورک
22 آذر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $6,930
دُیل + دیزاین
نیویورک
18 خرداد 1401
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $10,395