دُیل

نیویورک | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

هنرهای زیبا، عکس‌ها
نیویورک
22 آذر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $6,930
دویل + دیزاین
25 آبان 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $5,040