درویتس و بلومزبری 1759

مقایسه
حراج های گذشته

شاتو دولسفون - مجموعه‌داری بین‌المللی آنلاین
25 آبان 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £3,200
3,810 دلار آمریکا
درویتس و بلومزبری
6 تیر 1385
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £179
326 دلار آمریکا