دوموشِل آرت گالریز

مقایسه
حراج های گذشته

اکتبر 2023: روز دوم
29 مهر 1402
مجموع فروش ها $0
کلکسیون سپتامبر - روز 2
19 شهریور 1400
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $900
دوموشِل آرت گالریز - مهر 1395
30 مهر 1395
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $4,500
نقاشی‌ها - طراحی‌ها - کارهای هنری و مبلمان - مجسمه‌ها - سرامیک - جواهرات - ظروف شیشه - فرش
27 شهریور 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $65,000