آرت فر آی آو دِ کالکتر

لندن | بریتانیا
Eye of the Collector که توسط نازی واسق تأسیس شد، یک پلتفرم جدید است که از یک نمایشگاه هنری بوتیک لندن، یک پلتفرم آنلاین/اجتماعی همراه و شبکه ای از کلکسیونرها در سراسر جهان تشکیل شده است.
لندن، بریتانیا | لندن | ساختمان تو تِمپل پلِیس
مسیریابی