فوو پاریس

مقایسه
حراج های گذشته

اسباب آنتیک و آثار هنری - مدرن و معاصر - دیزاین
پاریس
20 فروردین 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €38,550
42,012 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر - دیزاین
پاریس
27 آذر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر • دیزاین و هنرهای دکوراتیو
پاریس
30 مرداد 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €4,626
5,477 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن _ هنر دکوراتیو _ طراحی و هنر شهری
پاریس
12 تیر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر • دیزاین
پاریس
8 خرداد 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن . دیزاین
پاریس
21 فروردین 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن + دیزاین
پاریس
9 اسفند 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,318
2,760 دلار آمریکا
مجموعه‌‌ای از یک مشاهده‌گر پاریسی و دنباله‌روانش
پاریس
27 دی 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €4,445
5,411 دلار آمریکا
Art moderne & art contemporain • Arts décoratifs & design
پاریس
8 آذر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Ancient + modern + contemporary + urban arts
پاریس
5 بهمن 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €3,239
3,527 دلار آمریکا