فوو پاریس

حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر - دیزاین
پاریس
27 آذر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر • دیزاین و هنرهای دکوراتیو
پاریس
30 مرداد 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €4,626
5,477 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر، هنرهای دکوراتیو و هنر و دیزاین شهری
پاریس
22 خرداد 1400
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر • دیزاین
پاریس
8 خرداد 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن . دیزاین
پاریس
21 فروردین 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن + دیزاین
پاریس
9 اسفند 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,318
2,760 دلار آمریکا
مجموعه‌‌ای از یک مشاهده‌گر پاریسی و دنباله‌روانش
پاریس
27 دی 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €4,445
5,411 دلار آمریکا
Art moderne & art contemporain • Arts décoratifs & design
پاریس
8 آذر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Ancient + modern + contemporary + urban arts
پاریس
5 بهمن 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €3,239
3,527 دلار آمریکا
Decorative arts & design • Asian arts • Ancient + modern + contemporary + urban works of art
23 شهریور 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €4,445
4,926 دلار آمریکا