آرت‌ فر فریز

نیویورک | ایالات متحده آمریکا
آرت فرهای گذشته

فریز سئول 2023
15 شهریور - 18 شهریور 1402
فریز سئول 2022
11 شهریور - 14 شهریور 1401
مقالات

ابرآرت‌فرهای جهانی و آسیا، رابطه‌ای روبه‌رشد 16 مرداد 1402
در سال‌های اخیر، حضور ابرآرت‌فرهایی چون بازل و فریز در آسیا افزایش داشته است، که یکی از دلایل آن سیاست‌های تنوع‌بخشی گروه‌های هدایت‌کننده این رویدادهاست. بر اساس داده‌های جهانی، رشد ثروتمندان در آسیا یکی دیگر از دلایلی است که این ناحیه را به مکانی جذاب برای دادوستدهای هنری تبدیل می‌کند. در این متن کوتاه نگاهی خواهیم داشت به رشد این دسته از ابرنمایشگاه-رویدادها در آسیا و برخی از دلای...