گرو و دلیتره

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

هنر معاصر و مدرن
17 خرداد 1396
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,500
2,809 دلار آمریکا
شرق شناسی و هنر اسلامی
21 آذر 1390
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا