گرو و دلیتره

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

هنر معاصر و مدرن
17 خرداد 1396
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,500
2,809 دلار آمریکا
شرق شناسی و هنر اسلامی
21 آذر 1390
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
شرق‌شناسی، هنر اسلامی
23 آذر 1389
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
شرق شناسی و هنر اسلامی
25 آذر 1387
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
ORIENTALIST PAINTINGS
23 خرداد 1385
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €25,000
31,250 دلار آمریکا