هنر کترر

مونیخ | آلمان
مقایسه
حراج های گذشته

هنر معاصر و پساجنگ 2
مونیخ
29 خرداد 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €37,500
45,698 دلار آمریکا
Kunst nach 1945/ Zeitgenössische Kunst Teil II
مونیخ
22 خرداد 1394
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا