کُلر

حراج های گذشته

عکاسی آنلاین
زوریخ
16 تیر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.4,070
4,196 دلار آمریکا
عکاسی
زوریخ
16 تیر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.0
0 دلار آمریکا