کُلر

مقایسه
حراج های گذشته

عکاسی آنلاین
زوریخ
17 آذر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €5,000
5,279 دلار آمریکا
عکاسی آنلاین
زوریخ
16 تیر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.4,070
4,196 دلار آمریکا