کُلر

مقایسه
حراج های گذشته

هنر پساجنگ و معاصر
زوریخ
1 تیر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها Fr.110,000
122,890 دلار آمریکا
عکاسی آنلاین
زوریخ
17 آذر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €5,000
5,279 دلار آمریکا