لیلند لیتل آکشنز

حراج های گذشته

هنر و طراحی مدرن
8 اسفند 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $850
حراج فصلی پاییزه
25 شهریور 1396
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $11,000
حراج کاتالوگ تابستانه
23 خرداد 1393
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $0
حراج کاتالوگ زمستانه
15 آذر 1392
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $75,000