لیلند لیتل آکشنز

هیلزبورو | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

حراج تعطیلات یادبود
5 خرداد 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $150
هنر و طراحی مدرن
8 اسفند 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $850
حراج فصلی پاییزه
25 شهریور 1396
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $11,000
کاتالوگ تابستانه
23 خرداد 1393
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $350
حراج کاتالوگ زمستانه
15 آذر 1392
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $75,000