محسن

تهران | ایران
گالری محسن در دی‌ماه سال ۱۳۸۸ با هدف نمایش جریان روز هنر معاصر با رویکردی بینارشته‌ای تاسیس شد. گالری می‌کوشد با برپایی منظم نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی، برگزاری گفت‌وگوها و نشست‌های تخصصی، شرکت در آرت‌فرها و انتشار کتاب، مجله‌ی تخصصی و سالنامه‌ی داخلی، ضمن همراهی با هنرمندان و تعامل با کیوریتورها، منتقدان و مجموعه‌داران به تبادل با سطح گستردهای از مخاطبان و ارتباط موثر با عرصه‌ی بین‌المللی هنرهای تجسمی بپردازد.
 
در کنار سالن اصلی گالری (منفی‌یک)، پروژه‌های محسن از سال ۱۳۹۴ در قالب سه فضای «پاسیو»، «حیاط» و «بام» با هدف به چالش کشیدن شیوه‌ی عرفی نمایش آثار هنری در چاردیواری سفید بنا گذاشته شد تا ضمن ترغیب هنرمندان علاقه‌مند به هنرهای چیدمانی و چندرسانه‌ای، مخاطبان را نیز به تجربه‌ای دیگر در فضایی انعطافپ‌ذیرتر دعوت کند.
نمایشگاه های گذشته

گلخانه‌ی شماره ۲؛ خاطره‌ی جعلی
تهران
24 تیر - 14 مرداد 1401
وفاداری; «ما» به مثابه سیاست
تهران
20 خرداد - 3 تیر 1401
هشتمین نمایش سالانه‌ی آوت‌ سایدر آرت
تهران
نمایشگاه گروهی
29 بهمن - 10 اسفند 1400
حضور غایب
تهران
28 آبان - 26 آذر 1400
کوانتوریوم: تا‌ب‌آوری در زمان کرونا
تهران
11 آذر - 11 دی 1399
نمایش آثار برگزیدگان سومین فراخوان سالانه‌ی پروژه‌های محسن
تهران
نمایشگاه گروهی
11 مهر - 9 آبان 1399
دوست و دشمن
تهران
18 تیر - 24 مرداد 1399
عکس‌های درپیش
تهران
24 خرداد - 12 تیر 1398
رز سفید
تهران
26 بهمن - 17 اسفند 1397