آرت فر پاریس اینترنشنال

پاریس | فرانسه
پاریس اینترنشنال یک سازمان غیرانتفاعی است که در سال 2015 به عنوان جایگزینی مبتکرانه برای نمایشگاه‌های هنری سنتی برای حمایت از نسل جوان گالری‌ها تاسیس شد.

در طول هفت نسخه‌ی خود، به یک ابتکار اساسی برای ترویج آثار هنرمندان نوظهور و کشف مجدد چهره‌های شناخته شده تبدیل شده است. پاریس اینترنشنال هزینه های مشارکت خود را برای تشویق ریسک پذیری و ارائه گزیده ای از آثار هنری در خط مقدم شیوه های معاصر به مخاطبان معقول نگه می دارد.
آرت فرهای گذشته

پاریس اینترنشنال 2022
27 مهر - 1 آبان 1401