حراج فیلیپس

لندن | بریتانیا
مقایسه
حراج های گذشته

هنر معاصر و مدرن: حراج آنلاین، هنگ‌کنگ آنلاین
14 اردیبهشت 1403
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها HK$5,080
650 دلار آمریکا
فروش روز هنر معاصر و قرن بیستم
18 اسفند 1402
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
نسخه‌ها و کارهای روی کاغذ
نیویورک
26 بهمن 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $6,350
اکنون جدید
15 آذر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £76,200
95,920 دلار آمریکا
اکنون جدید و دیزاین
هنگ کنگ
5 آذر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها HK$482,600
61,793 دلار آمریکا
عکس‌ها
30 آبان 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £7,620
9,557 دلار آمریکا
عکس‌ها
نیویورک
19 مهر 1402
مجموع فروش ها $0
اکنون جدید
نیویورک
5 مهر 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $29,210
اکنون جدید
22 تیر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £33,020
43,362 دلار آمریکا