پیگه، هتل دِ وانت ژنو

مقایسه
حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر
31 شهریور 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.0
0 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم - آنلاین آنلاین
29 شهریور 1400
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.9,330
10,082 دلار آمریکا