کمپانی پوتومَک

مقایسه
حراج های گذشته

آثار دکوراتیو مدرن، اسباب، نقاشی و آثار هنری آفریقا
7 اردیبهشت 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $6,300
کورنوکوپیا- نقاشی، طراحی و چاپ دسامبر
25 آذر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
آثار هنری و مبلمان قرن بیستم و بیست و یکم
7 مهر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
حراج هنر مدرن ماه مارس
4 فروردین 1400
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $1,050
Sept. 23rd American, European & Asian Fine Art & Antiques Live Auction
1 مهر 1396
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0