رُزبِریز آکشن

حراج های گذشته

عتیقجات، هنرهای اسلامی و هندی
12 فروردین 1401
38 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
29 فروخته شده
در بازه برآوردها
38 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
36
فروخته نشده
مجموع فروش ها £122,860
161,700 دلار آمریکا
هنر اسلامی و هندی و عتیقه‌جات
4 آبان 1400
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ
5 خرداد 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £110
156 دلار آمریکا
نسخه‌های خطی و هنر اسلامی آنلاین
11 فروردین 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها £11,170
15,411 دلار آمریکا
پرینت و چندنسخه‌ای های مدرن و معاصر
19 اسفند 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر معاصر و شهری
6 اسفند 1399
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها £3,330
4,680 دلار آمریکا
هنرهای اسلامی و هندی
1 آبان 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنر اسلامی و هندی
30 مهر 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £500
649 دلار آمریکا
هنر اسلامی و هندی
3 اردیبهشت 1397
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
Islamic & Indian Arts featuring Modern & Contemporary Art
4 اردیبهشت 1396
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £2,600
3,333 دلار آمریکا