رُزبِریز آکشن

حراج های گذشته

عتیقجات، هنرهای اسلامی و هندی
12 فروردین 1401
38 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
29 فروخته شده
در بازه برآوردها
38 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
36
فروخته نشده
مجموع فروش ها £122,860
161,700 دلار آمریکا
هنر اسلامی و هندی و عتیقه‌جات
4 آبان 1400
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا