شانونز

کنتیکت | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

هنرهای زیبا آمریکایی و اروپایی
کنتیکت
3 آبان 1397
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر‌های زیبا آمریکایی و اروپایی، چاپ و مجسمه‌سازی
کنتیکت
2 آبان 1392
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $28,800