شاپیرو

مقایسه
حراج های گذشته

هنر زیبا و دکوراتیو و جواهر
9 مرداد 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنرهای زیبا و عتیقجات اروپایی، آسیایی و آمریکایی
11 آبان 1398
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $780