ساتبیز

حراج های گذشته

حراج عصر هنر معاصر
پاریس
15 آذر 1401
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
حراج روز معاصر
هنگ کنگ
14 مهر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها HK$403,200
51,363 دلار آمریکا
اکتشافات معاصر آنلاین
نیویورک
17 تیر 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $6,300
حراج عصر هنر معاصر
پاریس
18 خرداد 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €189,000
198,947 دلار آمریکا
کلکسیون لویک ماله: تنها زمان مشخص خواهد کرد
پاریس
17 فروردین 1401
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €630
692 دلار آمریکا
گردآوری شده‌های معاصر
پاریس
10 فروردین 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €11,340
12,470 دلار آمریکا
هنرهای جهان اسلام و هند شامل قالیچه‌ها و فرش‌های مرغوب
لندن
10 فروردین 1401
9 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
16 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
22
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,341,270
1,755,589 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم / خاورمیانه آنلاین
لندن
3 فروردین 1401
39 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
9 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
28
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,969,380
2,596,414 دلار آمریکا
گردآوری شده‌های معاصر
نیویورک
20 اسفند 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $201,600
احتکار کننده - بخش سوم
لندن
30 آذر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £52,920
70,028 دلار آمریکا