ساتبیز

مقایسه
حراج های گذشته

زنان هنرمند
لندن
19 اسفند 1401
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
بنفیت آکشن موزه هنرهای نورتون 2023
نیویورک
17 بهمن 1401
مجموع فروش ها $0
محتکر 4، حالا یا هیچوقت
لندن
29 آذر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $10,710
حراج عصر هنر معاصر
پاریس
15 آذر 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
آنچنان که آشکار می‌شود: مجموعه‌ای از دارایی‌های شخصی رابین وودهد
لندن
19 آبان 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £5,410
4,624 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم - خاورمیانه آنلاین
تهران
3 آبان 1401
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها £541,800
473,064 دلار آمریکا
حراج روز معاصر
هنگ کنگ
14 مهر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها HK$403,200
51,363 دلار آمریکا
اکتشافات معاصر آنلاین
نیویورک
17 تیر 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $6,300
حراج عصر هنر معاصر
پاریس
18 خرداد 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €189,000
198,947 دلار آمریکا
کلکسیون لویک ماله: تنها زمان مشخص خواهد کرد
پاریس
17 فروردین 1401
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €630
692 دلار آمریکا