تژان

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

هنرهای شرقی
پاریس
12 تیر 1403
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر
پاریس
17 خرداد 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €32,800
35,095 دلار آمریکا