تژان

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

هنرهای شرقی
پاریس
12 تیر 1403
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر
پاریس
17 خرداد 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €32,800
35,095 دلار آمریکا
هنر شرق
پاریس
10 تیر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,000
2,371 دلار آمریکا
هنر شرق
پاریس
26 آبان 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر شرقی
15 آبان 1398
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
پاریس
18 آذر 1394
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر پسا جنگ و معاصر
پاریس
3 تیر 1394
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکاسی‌ها
پاریس
23 آبان 1393
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €3,830
4,788 دلار آمریکا
هنر اسلامی
پاریس
13 آبان 1393
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,552
3,203 دلار آمریکا
هنر معاصر
پاریس
9 اردیبهشت 1393
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €14,036
19,395 دلار آمریکا