تهران

تهران | ایران
مقایسه
تهران، تقاطع بزرگراه چمران و يادگار امام | هتل آزادی