ورسای اونشِر

ورسای | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

هنر معاصر و انتزاعی
8 اردیبهشت 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €8,450
9,422 دلار آمریکا
Tableaux Abstraits et Contemporains, Sculptures
7 اردیبهشت 1393
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €11,100
15,417 دلار آمریکا
نقاشی‌های مهم انتزاعی و معاصر، مجسمه‌ها
24 آذر 1392
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €166,050
227,466 دلار آمریکا
چاپ، چندنسخه‌ای‌ها، مجسمه‌ها و نقاشی‌های معاصر، انتزاعی و مدرن
8 اردیبهشت 1392
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
مجسمه‌ها و نقاشی‌های معاصر و انتزاعی مهم
20 آذر 1390
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
مجسمه‌ها و نقاشی‌های معاصر و انتزاعی مهم
28 فروردین 1390
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
مجسمه‌ها و نقاشی‌های معاصر و انتزاعی مهم
21 آذر 1389
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €7,965
10,532 دلار آمریکا
مجسمه‌ها و نقاشی‌های معاصر و انتزاعی مهم
22 آذر 1388
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
مجسمه‌ها و نقاشی‌های معاصر و انتزاعی مهم
16 تیر 1387
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €21,477
33,700 دلار آمریکا