• فی‌فی و گیتار 1343
  • رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 50.5 * 71 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده " B. Mohassess '64 " (وسط و پشت اثر)
6 اردیبهشت 1403
برآورد
£150,000
188,310 دلار آمریکا
- £200,000
251,080 دلار آمریکا
قیمت فروش
£304,800
382,645 دلار آمریکا
74.171%
سایر آثار هنری بهمن محصص

آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
£35,000
45,455 دلار آمریکا
-
£45,000
58,442 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
35,714 دلار آمریکا
31.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا از بهمن محصص
گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
-
£120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 138,783 دلار آمریکا
کمینه برآورد 70,171 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 95,314 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+64.178%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان (دائم الخمر) از فواد کامل
بدون عنوان (دائم الخمر)
برآورد
£50,000
62,089 دلار آمریکا
-
£70,000
86,924 دلار آمریکا
قیمت فروش
£241,300
299,640 دلار آمریکا
302.167%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402