• بدون عنوان 1387
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 150 * 150 سانتی متر
  • امضاء: «حمید پازوکی »Hamid Pazoki (پایین راست)
برآورد
800,000,000﷼
3,200 دلار آمریکا
- 1,200,000,000﷼
4,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
3,400 دلار آمریکا
15%
آرتچارت | بدون عنوان از اکرم افضلی
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,540,000,000﷼
3,056 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | جنگ بدون صلح از علی ندایی
جنگ بدون صلح
برآورد
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
3,655 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از علیرضا آسانلو
بدون عنوان
برآورد
700,000,000﷼
1,389 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
1,786 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,540,000,000﷼
3,056 دلار آمریکا
92.5%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از الهام نفیسی
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
3,655 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از علیرضا آسانلو
بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
3,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
4,063 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه قوای زروان از هیرو شیخ الاسلامی
بدون‌عنوان از مجموعه قوای زروان
برآورد
700,000,000﷼
1,389 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
1,786 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,650,000,000﷼
3,274 دلار آمریکا
106.25%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | خنیاگران از مجموعه‌‌ی رویاهای قرنطینه از خسرو خسروی
خنیاگران از مجموعه‌‌ی رویاهای قرنطینه
برآورد
600,000,000﷼
1,875 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,125 دلار آمریکا
42.857%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | همه برای صلح، صلح برای همه از مرتضی گودرزی
همه برای صلح، صلح برای همه
برآورد
1,000,000,000﷼
3,125 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
4,688 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
4,063 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از داور یوسفی
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
950,000,000﷼
3,800 دلار آمریکا
58.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400