• همین الان بپیوندید 1391
  • چاپ آرشیوی روی کاغذ کتان
  • چاپ
  • 85 * 60 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 1
  • امضا شده، تاریخ و شماره خورده
فروش در - خانه حراج
10 اردیبهشت 1392
برآورد
قیمت فروش
10%
آرتچارت | بانوی شرقی از حسین مادی
بانوی شرقی
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£2,500
3,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,125
2,797 دلار آمریکا
5.556%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | آسمان نو از مهدی قدیانلو
آسمان نو
برآورد
£800
909 دلار آمریکا
-
£1,200
1,364 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
2,841 دلار آمریکا
150%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 13 مهر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از پرویز تناولی
بدون عنوان
برآورد
1,800,000,000﷼
3,033 دلار آمریکا
-
2,200,000,000﷼
3,707 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
2,864 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 18 خرداد 1403
آرتچارت | شاهزاده ثریا، دومین همسر شاه ایران از نیما بهنود
شاهزاده ثریا، دومین همسر شاه ایران
برآورد
£1,000
1,190 دلار آمریکا
-
£1,500
1,786 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,400
2,857 دلار آمریکا
92%
تاریخ حراج
درویتس و بلومزبری 1759 - 25 آبان 1401
آرتچارت | پیشنهادی به گروه 5+1 از بابک کاظمی
پیشنهادی به گروه 5+1
برآورد
 
قیمت فروش
28%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 خرداد 1393
آرتچارت | بدون عنوان (پرنده) از بهمن محصص
بدون عنوان (پرنده)
برآورد
 
قیمت فروش
100%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
125%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395