• چراغ مطالعه، قیچی، تلفن، قلیون و رادیو (از مجموعه‌ی اشیاء سخنگوی پارسی) 1384
  • linoleum cut printed on handmade paper
  • چاپ
  • 24 * 32 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
2 اردیبهشت 1395
برآورد
قیمت فروش
400%
سایر آثار هنری افسون  

آرتچارت | پرواز شاهین‌ها از افسون  
پرواز شاهین‌ها
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 بهمن 1392
آرتچارت | فقط هرملکه از افسون  
فقط هرملکه
برآورد
£2,000
2,430 دلار آمریکا
-
£3,000
3,644 دلار آمریکا
تاریخ حراج
لیون اند ترنبول - 21 دی 1401
آرتچارت | گوگوش از افسون  
گوگوش
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اردیبهشت 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,365 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,948 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,920 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+80.843%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | "سیمون" در بار مرکز شهر، قاهره I از یوسف نبیل
"سیمون" در بار مرکز شهر، قاهره I
برآورد
€4,000
4,199 دلار آمریکا
-
€5,000
5,248 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,200
4,409 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401