• چراغ مطالعه، قیچی، تلفن، قلیون و رادیو (از مجموعه‌ی اشیاء سخنگوی پارسی) 1384
  • linoleum cut printed on handmade paper
  • چاپ
  • 24 * 32 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
2 اردیبهشت 1395
برآورد
قیمت فروش
400%
آرتچارت | "سیمون" در بار مرکز شهر، قاهره I از یوسف نبیل
"سیمون" در بار مرکز شهر، قاهره I
برآورد
€4,000
4,199 دلار آمریکا
-
€5,000
5,248 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,200
4,409 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401