برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
- €3,000
3,656 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری علا ابتکار

آرتچارت | پریا 9 از علا ابتکار
پریا 9
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | معراج سوم از علا ابتکار
معراج سوم
برآورد
 
قیمت فروش
18.605%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 17,500 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 25,000 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-18.605%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | دفترچه یادداشت: ۳ می تا ۱۵ جولای ۲۰۲۳ از مژده رضایی پور
دفترچه یادداشت: ۳ می تا ۱۵ جولای ۲۰۲۳
برآورد
$1,800
-
$3,600
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 16 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از آرمیتا رأفت
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 18 اردیبهشت 1402