• عشاق 2 1400
  • اکریلیک روی مقوا
  • نقاشی
  • 55 * 74 سانتی متر
  • امضا شده "علی قهرمانی" و تاریخ خورده "2022" (بالا چپ)
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
- £1,000
1,372 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,749 دلار آمریکا
41.667%
سایر آثار هنری علی قهرمانی

آرتچارت | عشاق 1 از علی قهرمانی
عشاق 1
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,000
1,372 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,399 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,213 دلار آمریکا
کمینه برآورد 971 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,249 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+6.964%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | عشاق 1 از علی قهرمانی
عشاق 1
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,000
1,372 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,399 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از پویا آریان پور
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 خرداد 1398
آرتچارت | باقی‌مانده از پویا آریان پور
باقی‌مانده
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 خرداد 1398