• بدون عنوان
  • خودکار و جوهر هندی روی مقوا
  • طراحی
  • 150 * 150 سانتی متر
  • قاب‌شده
فروش در - خانه حراج
19 فروردین 1393
برآورد
فروخته نشده
سایر آثار هنری علیرضا دیانی

آرتچارت | بدون عنوان از علیرضا دایانی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
62.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390
آرتچارت | بدون عنوان 1 از علیرضا دایانی
بدون عنوان 1
برآورد
 
قیمت فروش
90%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,490 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,385 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,078 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-40.417%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از علیرضا دایانی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
62.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390
آرتچارت | چادرها از افروز عمیقی
چادرها
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 فروردین 1393
آرتچارت | بز سفید از آویش خبره زاده
بز سفید
برآورد
€2,000
2,223 دلار آمریکا
-
€3,000
3,335 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,350
5,948 دلار آمریکا
114%
تاریخ حراج
وانینس - 21 آذر 1398