علیرضا دیانی

ایران | 1360
مقایسه
درباره علیرضا دیانی

گران ترین اثر

آرتچارت | بدون عنوان از علیرضا دایانی
بدون عنوان
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
4 آبان 1390
تعداد حضور
3
تعداد آثار
4
میانگین قیمت فروش
5,490 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
3,385 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
5,078 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
75%
میانگین رشد ارزش آثار
-40.417%