• بدون عنوان 1398
  • اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
  • نقاشیخط
  • 346 * 166 سانتی متر
  • امضاء: «علیرضا کرمی » (پایین وسط)
برآورد
1,200,000,000﷼
4,800 دلار آمریکا
- 1,600,000,000﷼
6,400 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,900,000,000﷼
7,600 دلار آمریکا
35.714%
سایر آثار هنری علیرضا کرمی

آرتچارت | بامداد از علیرضا کرمی
بامداد
برآورد
 
قیمت فروش
133.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از علیرضا کرمی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
116.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از علیرضا کرمی
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,955 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,679 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,444 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+95.238%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از علی شیرازی
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399