علیرضا معصومی

ایران | 1357
مقایسه
گران ترین اثر

آرتچارت | رئیس از علیرضا معصومی
رئیس
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
21 دی 1397
تعداد حضور
2
تعداد آثار
2
میانگین قیمت فروش
4,783 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
5,217 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
6,957 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
50%
میانگین رشد ارزش آثار
-21.429%