فروش در - خانه حراج
3 دی 1395
برآورد
قیمت فروش
30%
سایر آثار هنری امیر مسعود اخوان جم

آرتچارت | درگیری 3 از امیر مسعود اخوان جم
درگیری 3
برآورد
£40,000
50,352 دلار آمریکا
-
£60,000
75,528 دلار آمریکا
قیمت فروش
£76,200
95,920 دلار آمریکا
52.4%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 15 آذر 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 46,530 دلار آمریکا
کمینه برآورد 33,133 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 49,177 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+11.709%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | حق از رامین شیردل
حق
برآورد
 
قیمت فروش
53.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 مهر 1393