• بدون عنوان 1389 - 1401
  • ترکیب مواد
  • نقاشی
  • 31 * 54 سانتی متر
  • خاکستر سیگار، ورق طلا، لعاب، جوهر و اکریلیک
برآورد
€800
815 دلار آمریکا
- €1,000
1,019 دلار آمریکا
قیمت فروش
€715
728 دلار آمریکا
20.556%
سایر آثار هنری امیر مقربی

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 728 دلار آمریکا
کمینه برآورد 815 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,019 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-20.556%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | گلدان از فریده لاشایی
گلدان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 18 آبان 1396
آرتچارت | Elephants از اردشیر محصص
فیل‌ها
برآورد
£400
526 دلار آمریکا
-
£600
789 دلار آمریکا
قیمت فروش
£484
637 دلار آمریکا
3.2%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرتچارت | زنی همراه با گوزن از عباس معیری
زنی همراه با گوزن
برآورد
$1,000
-
$2,000
قیمت فروش
$750
50%
تاریخ حراج
جان موران - 23 خرداد 1402