• والس 1401
  • آهن
  • مجسمه
  • 140 * 100 * 100 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 1
  • نسخه 1
  • ورق آهن با پوشش پلی اورتان 
    امضا‌شده "فریوسفی" (روی اثر) 
    تکنسخه
برآورد
1,000,000,000﷼
2,030 دلار آمریکا
- 1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
60%
سایر آثار هنری امیر‌شاهرخ فر‌یوسفی

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,061 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,030 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,046 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+60%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | آتاراکس یاز مجموعه نبض بی جان از محمدرضا یزدی
آتاراکس یاز مجموعه نبض بی جان
برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
4,790 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398