3 فروردین 1400
برآورد
£7,000
9,589 دلار آمریکا
- £9,000
12,329 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری آنتوان مالیاراکیس مایو

آرتچارت | جادوگر از آنتوان مالیاراکیس مایو
جادوگر
برآورد
£4,000
5,520 دلار آمریکا
-
£6,000
8,279 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,276
4,520 دلار آمریکا
34.48%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | اکتشاف از آنتوان مالیاراکیس مایو
اکتشاف
برآورد
£5,000
6,899 دلار آمریکا
-
£7,000
9,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,560
10,432 دلار آمریکا
26%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان (دست‌ها و میوه‌ها) از آنتوان مالیاراکیس مایو
بدون عنوان (دست‌ها و میوه‌ها)
برآورد
£4,000
4,971 دلار آمریکا
-
£6,000
7,456 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,943 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,110 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,081 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+14.477%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بهار از الیکا ابراهیمی قاجار
بهار
برآورد
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
2,183 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه مسخ تاریخ از کیومرث کیاست
بدون‌عنوان از مجموعه مسخ تاریخ
برآورد
400,000,000﷼
794 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
770,000,000﷼
1,528 دلار آمریکا
54%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از لیلی درخشانی
بدون عنوان
برآورد
$3,400
-
$4,600
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 19 دی 1402