• استخاره 1381
  • چاپ عکاسی رنگی
  • چاپ
  • 89 * 69 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 5
  • نسخه 1
  • امضا شده، تاریخ و شماره نسخه خورده به فارسی (در امتداد لبه پایینی)
فروش در - خانه حراج
9 اردیبهشت 1388
برآورد
قیمت فروش
42.857%
سایر آثار هنری آرش حنایی

آرتچارت | از مجموعه پایتخت از آرش حنایی
از مجموعه پایتخت
برآورد
 
قیمت فروش
25.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از آرش حنایی
بدون عنوان
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,062
6,841 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,694 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,870 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,494 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+8.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | القابض از لولوا الحمود
القابض
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1390
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن جلالی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
13.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390
آرتچارت | از مجموعه دیو و وحشی از کاوه گلستان
از مجموعه دیو و وحشی
برآورد
 
قیمت فروش
12.727%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آذر 1387