• بدون عنوان 1375
  • جوهر روی کاغذ
  • طراحی
  • 19 * 27.9 سانتی متر
  • امضاشده پایین چپ
برآورد
$10 - $10
قیمت فروش
$85
750%
سایر آثار هنری اردشیر محصص

آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$325
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 2 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$400
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 22 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,243 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,177 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,281 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+1354.757%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$55
450%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 26 شهریور 1401