فروش در - خانه حراج
4 آبان 1390
برآورد
قیمت فروش
30%
سایر آثار هنری عذرا عقیقی بخشایشی

آرتچارت | وقت است که بازآیی از عذرا عقیقی بخشایشی
وقت است که بازآیی
برآورد
7,000,000,000﷼
11,667 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
15,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,700,000,000﷼
12,833 دلار آمریکا
3.75%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403
آرتچارت | بدون عنوان از عذرا عقیقی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
16,244 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 17,514 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,752 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 14,098 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+45.158%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | وقت است که بازآیی از عذرا عقیقی بخشایشی
وقت است که بازآیی
برآورد
7,000,000,000﷼
11,667 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
15,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,700,000,000﷼
12,833 دلار آمریکا
3.75%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403
آرتچارت | عشق از عین الدین صادق زاده
عشق
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌‌ی راز نهان از صداقت جباری
بدون عنوان از مجموعه‌‌ی راز نهان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397